Rođen 1988. godine u Novom Sadu gde je i završio osnovnu i srednju medicinsku školu odsek zubni tehničar. Studirao je na stomatološkom fakultetu u Pančevu i diplomirao 2015. godine. Položenim stručnim ispitom 2016. godine stiče zvanje doktor stomatologije.

Osnivač je i vlasnik ordinacije opšte stomatologije ”Boris Roknić”. Aktivan je član Srpskog lekarskog drustva, društva lekara Vojvodine, član je stomatološke komore srbije, član aktiva stomatologa Novog Sada. Učesnik mnogih međunarodnih kongresa, simpozijuma i kurseva. Posvećenost i ljubav prema stomatologiji će usmeriti prema specijalizaciji oralne hirurgije uz dalje ambicije ka doktorskim studijama. Zdravlje usta i zuba i lepota osmeha, radost i zadovoljstvo pacijenata uz savremene metode i pristupe u stomatologiji usmeriće budućnost dr Borisa Roknića.