Oralna implantologija predstavlja oblast stomatologije koja se bavi ugradnjom implantata u cilju nadoknade izgubljenih zuba i poboljšanja funkcije govora, estetike i žvakanja. U tom cilju koriste se različite forme i oblici implantata izradjeni od metala, legura metala ili nemetalnih materijala, koji se hirurskim postupkom ugradjuju u viličnu kost.Osnovni preduslov koji materijali za implantante treba da ispune, da bi mogli da budu ugradjeni u živa tkiva,jeste da budu biokompatibilni- to znači da ne deluju štetno i ne iritiraju tkivo i imunski sistem. Posle ugradnje implantata i perioda zarastanja, na ugradjene implantate se postavljaju suprastrukture koje zamenjuju patrljke zuba na koje se postavlja protetski rad.