Grana stomatologije koja se bavi sanacijom oštećenja tvrdih zubnih tkiva te endodoncijom.
Oštećenja tvrdih zubnih tkiva (gledji i dentina) mogu biti:

  • urođena – hipoplazije, hipokalcifikacije, hipomineralizacije…
  • stečena – karijesne lezije, traumatske lezije

 

Terapija

  • Terapija karijesom zahvaćenih zuba
  • Terapija traumatskih oštećenja zuba
  • Endodontski tretmani zuba

 

Endodoncija

Endodoncijom se saniraju bolesti pulpe zuba (upale pulpe mogu nastati kao posledica traume, pulpitisa, a najčešće nastaju kao posledica karijesa, tj. prodorom bakterija koje uzrokuju karijes do zubne pulpe). Kao posledica pulpitisa nastaju periapikalnih patološki procesi kao što su granulom, cista…