Stomatološka ordinacija „Roknić“ je savremeno opremljena ordinacija u kojoj se pružaju sve vrste stomatoloških usluga na visokostručnom i specijalističkom nivou.
Naša ordinacija pruža potpune stomatološke, implantološke i hirurške usluge koje uključuju pregled, konsultacije, dijagnostiku, implantološki ili hirurški zahvat, izradu suprasturkture (krune, mostovi te parcijalne i totalne proteze).

Zahvaljujući konstantnom stručnom usavršavanju kao i praćenju najnovijih svetskih trendova i dostignuća u stomatologiji i antiejdžing medicini, predložićemo Vam najbolje rešenje u datom trenutku, a sve sa ciljem da Vam pružimo najkvalitetniju uslugu. Svi naši pacijenti su opširno upućeni u eventualne rizike i nedostatke pojedinih zahvata kod određenih starosnih grupa, pušača i hroničnih bolesnika.

Edukovanje o pravilnoj higijeni usne šupljine i nadograđenih protetskih elemenata ključni je uslov uspešnosti zahvata. Jedino uzajamna saradnja celoga tima i pacijenta može pružiti garanciju za željene rezultate. Kako biste se što prijatnije osećali u našoj ordinaciji, u svakom smo trenutku spremni odgovoriti na sva vaša pitanja, kako pre zahvata, tako i za vreme njegovog trajanja te nakon zahvata.

 

NAŠ TIM

Dr Vesna Roknić

Rodjena 1966. godine u Novom Sadu gde završava osnovnu školu i srednju medicinsku školu smer zubni tehničar. Studije medicinskog fakulteta,odsek stomatologije završava 1992. godine, od 1999. godine je specijalista stomatološke protetike sa položenim stručnim ispitom. 2008 upisuje doktorske studije. 25 godina znanja, ambicije, želje, ljubavi, iskustva prema stomatologiji stiče radeći u domu zdravlja Temerin i Novi […]

Dr Boris Roknić

Rođen 1988. godine u Novom Sadu gde je i završio osnovnu i srednju medicinsku školu odsek zubni tehničar. Studirao je na stomatološkom fakultetu u Pančevu i diplomirao 2015. godine. Položenim stručnim ispitom 2016. godine stiče zvanje doktor stomatologije. Osnivač je i vlasnik ordinacije opšte stomatologije ”Boris Roknić”. Aktivan je član Srpskog lekarskog drustva, društva lekara […]