U našoj ordinaciji stručni tim najnovijim operativnim metodama i tehnologijom, postiže zavidne rezultate na polju oralne hirurgije i implantologije, čime se pacijentu stvaraju uslovi za dalji tok terapije sa ciljem uspostavljanja funkcionalne i estetske ravnoteže.