Mobilna i fiksna protetika: totalne proteze, parcijalne proteze, proteze sa implantima, krunice, mostovi, estetske fasete, krunice i mostovi na implantima.

 

Totalne proteze

Totalne proteze su mobilni stomatoprotetski nadograđeni element izgubljenih zuba i delova koštanog alveolarnog grebena u bezuboj vilici, koji omogućava obnovu narušenih funkcija kao što su žvakanje, govor, estetika.

 

Parcijalne proteze

Parcijalne proteze su naprave kojom se nadomešćuje gubitak određenog broja zuba. Proteza je mobilna, tj. pacijentu je omogućeno vađenje iz usta pomoću raznih retencionih elemenata.
Proteza oslonjena na neke ili sve preostale zube, te se na taj se način uspostavlja stabilnost i bolja retencija.