Konzervativna stomatologija

Grana stomatologije koja se bavi sanacijom oštećenja tvrdih zubnih tkiva te endodoncijom. Oštećenja tvrdih zubnih tkiva (gledji i dentina) mogu biti: urođena – hipoplazije, hipokalcifikacije, hipomineralizacije… stečena – karijesne lezije, traumatske lezije   Terapija Terapija karijesom zahvaćenih zuba Terapija traumatskih oštećenja zuba Endodontski tretmani zuba   Endodoncija Endodoncijom se saniraju bolesti pulpe zuba (upale pulpe […]

Dečja stomatologija

Kontrolni pregledi Preventivne mere Edukacija o oralnoj higijeni, ishrani Zalivanje fisura Terapija karijesa zuba Terapija upala pulpe mlačnih i stalnih zuba Terapija gingivitisa, paradontitisa

Ortodoncija

Fiksne proteze sa metalnim i estetskim bravicama, providne folije za ispravljanje zuba i mobilne proteze.   ZAŠTO JE BITAN POLOŽAJ ZUBA? Lep osmeh može pomoći detetu da se lakše uklopi u društvo, da bude bolje prihvaćeno i da ima veće samopouzdanje. Pored estetskog efekta ortodonska terapija utiče i na celokupno zdravlje zuba, omogućava pravilno žvakanje, […]

Protetika

Mobilna i fiksna protetika: totalne proteze, parcijalne proteze, proteze sa implantima, krunice, mostovi, estetske fasete, krunice i mostovi na implantima.   Totalne proteze Totalne proteze su mobilni stomatoprotetski nadograđeni element izgubljenih zuba i delova koštanog alveolarnog grebena u bezuboj vilici, koji omogućava obnovu narušenih funkcija kao što su žvakanje, govor, estetika.   Parcijalne proteze Parcijalne […]

Paradontologija

Parodontalne su bolesti najčešče uzrokovane mikroorganizmima plaka. Plak je organizovani tanki sloj ostataka hrane, elemenata pljuvačke i bakterija, koji oblaže zub ako se ne održava redovna oralna higijena. Kalcifikacijom plaka nastaje kamenac koji se nalazi ispod i iznad gingivalnog ruba. Kamenac služi bakterijama kao idealno mesto za rast i razmnožavanje. Osim bakterija plaka i loše […]

Oralna hirurgija

U našoj ordinaciji stručni tim najnovijim operativnim metodama i tehnologijom, postiže zavidne rezultate na polju oralne hirurgije i implantologije, čime se pacijentu stvaraju uslovi za dalji tok terapije sa ciljem uspostavljanja funkcionalne i estetske ravnoteže.

Implantologija

Oralna implantologija predstavlja oblast stomatologije koja se bavi ugradnjom implantata u cilju nadoknade izgubljenih zuba i poboljšanja funkcije govora, estetike i žvakanja. U tom cilju koriste se različite forme i oblici implantata izradjeni od metala, legura metala ili nemetalnih materijala, koji se hirurskim postupkom ugradjuju u viličnu kost.Osnovni preduslov koji materijali za implantante treba da […]